Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030

Tag: Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030

Ngành chăn nuôi hướng tới chuyên nghiệp và hiệu quả

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngành chăn nuôi đặt ra mục tiêu mới: Hướng tới chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn 2020 - 2030.