chính quyền không biết Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Chính quyền không biết

Tag: chính quyền không biết

Cát tặc ở Quảng Nam – Bài 2: “Dân kêu, nhà báo viết, chính quyền vẫn không biết”

- Quảng Nam là địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch rất đa dạng, giàu tài nguyên, nhất là tài nguyên khoáng...