cơ quan báo chí đối Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Cơ quan báo chí đối

Tag: cơ quan báo chí đối

Hoàn thành quy hoạch báo chí 19 tổ chức hội Trung ương

Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội.