Đại sứ Phạm Thị Kim Anh Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Đại sứ Phạm Thị Kim Anh

Tag: Đại sứ Phạm Thị Kim Anh

Việt Nam tham dự họp Hội đồng Bảo an về “Nước, Hòa bình và An ninh”

Hà Lan, với tư cách Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 10, đã tổ chức thảo luận...