đảm bảo an toàn phòng chống dịch Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Tag: đảm bảo an toàn phòng chống dịch

TP. Hồ Chí Minh: Rác thải y tế đã tăng bình quân 69 tấn/ngày

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đến nay tổng khối lượng rác y tế phát sinh trên địa bàn thành phố bình quân khoảng 69 tấn/ngày.