giáo dục lành mạnh Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Giáo dục lành mạnh

Tag: giáo dục lành mạnh

Kiên Giang: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.