hi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Hi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang

Tag: hi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nguy hại

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế, cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.