hiệu lực thi hành Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Hiệu lực thi hành

Tag: hiệu lực thi hành

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2020

Kể từ năm 2020, nhiều luật được Quốc hội thông qua cùng hàng loạt văn bản, chính sách pháp luật mới chính thức có hiệu lực.