hội nghị phổ biến kiến thức Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Hội nghị phổ biến kiến thức

Tag: hội nghị phổ biến kiến thức

Phổ Yên (Thái Nguyên): Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức nước sạch và bảo vệ môi trường 

- Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường và UBND phường Ba Hàng tổ chức Hội nghị tuyên truyền những kiến thức về cung cấp nước sạch và các giải pháp bảo vệ môi trương cho địa phương.