không có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Không có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Tag: không có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Hà Nội – Bài 1: Lộ sáng nhiều sai phạm của Công ty Hải Phát Thủ Đô tại Dự án Hanoi Homeland, chủ đầu tư có đang “coi thường”...

Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, đưa tòa nhà đi vào hoạt động khi không lập Báo cáo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án gửi cơ quan chức năng. Không chỉ có vậy, trong suốt quá trình thi công dự án, chủ đầu tư đã thực hiện không đúng và đầy đủ những nội dung cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường.