Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động gây ô nhiễm môi trường Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Tag: Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Bình Dương – Bài 2: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc kiểm tra xử lý Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động...

Trước đó, ngày 12/12/2019 Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có bài phản ánh: Bình Dương – Bài 1: Người dân bức xúc vì Khu liên hợp xử lý chất thải hoạt động gây ô nhiễm môi trường.