kiện toàn nhân sự Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Kiện toàn nhân sự

Tag: kiện toàn nhân sự

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 12 bộ trưởng, trưởng ngành để kiện toàn bộ máy của Chính phủ. Như vậy, bộ máy Chính phủ mới gồm có 28 thành viên.

Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chiều nay (2/4), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đa số phiếu thuận.