Kiunga Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Kiunga

Tag: Kiunga

Dùng năng lượng mặt trời để biến nước biển thành nước ngọt

Cơ quan phi lợi nhuận GivePower đang sử dụng năng lượng mặt trời để biến nước biển thành nước sinh hoạt tại một thị trấn nhỏ ở Kenya.