microplastic Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Microplastic

Tag: microplastic

Phát hiện mới về hạt vi nhựa trong gói trà túi lọc

Một nghiên cứu mới của Đại học McGill ở Montreal (Canada) cho thấy, khi sử dụng trà túi lọc có thể sẽ nạp thêm vào người hàng chục tỷ hạt vi nhựa khác nhau.

Công nghệ Nano có thể phân hủy nhựa đại dương

Người ta ước tính rằng số lượng rác thải nhựa dưới đại dương còn nhiều hơn tổng số các ngôi sao thuộc dải ngân hà của chúng ta.