mô hình chính quyền đô thị Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Mô hình chính quyền đô thị

Tag: mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội: Đề xuất thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Thành phố Hà Nội sẽ trình các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.