Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Tag: Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

[Infographics] Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam". Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

[Infographics] Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Việt Nam

Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.