noise disturbance Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Noise disturbance

Tag: noise disturbance

Tiếng ồn chính là một nguồn gây ô nhiễm

Những tác động xấu đến môi trường do con người gây ra ngoài ô nhiễm nước, ô nhiễm đất… còn có tình trạng ô nhiễm tiếng ồn.