Nước và biến đổi khí hậu Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Nước và biến đổi khí hậu

Tag: Nước và biến đổi khí hậu

Ngày nước thế giới: Chống biến đổi khí hậu để bảo vệ hệ sinh thái trên hành tinh

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22/3, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trong việc bảo vệ sức khỏe của con người và duy trì các hệ sinh thái trên hành tinh.

Ngày nước thế giới năm 2020: Tăng khả năng tiếp cận bền vững với nguồn nước uống an toàn

Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2020 là "Nước và Biến đổi khí hậu" nhấn mạnh việc tăng cường an ninh nguồn nước và tiếp cận nguồn cung cấp nước bền vững

Ngày Nước thế giới 2020: Nước và biến đổi khí hậu

Ngày Nước thế giới năm nay 22/3/2020 Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu”.