Ông Nguyễn Linh Ngọc - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Tag: Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (Hội NS&MT Việt Nam) đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện nhiều dự án liên quan đến nước sạch và môi trường. Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Môi trường và Cuộc sống về những kết quả đạt được trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020.