phương tiện giao thông đường bộ Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Phương tiện giao thông đường bộ

Tag: phương tiện giao thông đường bộ

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1973/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch).