thể lệ cuộc thi Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Thể lệ cuộc thi

Tag: thể lệ cuộc thi

Thể lệ Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018 – Chủ đề: “Hạn hán và Xâm nhập mặn”

(Moitruong.net.vn) - Việt Nam là một trong năm nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Biến đổi khí hậu, đặc biệt vấn đề Hạn...

Thể lệ Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta

(Moitruong.net.vn) - Nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của Biến Đổi Khí Hậu (BĐKH)...