thích ứng tình hình mới Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Thích ứng tình hình mới

Tag: thích ứng tình hình mới

Quảng Nam: Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19.