thuế thu nhập doanh nghiệp Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tag: thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Quốc hội quyết định giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỉ đồng

Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được thông qua với 91,1% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.