thuỷ điện nhỏ tại Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Thuỷ điện nhỏ tại Việt Nam

Tag: thuỷ điện nhỏ tại Việt Nam

Phát triển thủy điện nhỏ tại Việt Nam (Bài 4): Hướng đi bền vững, không ồ ạt

Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên lượng mưa bình quân hàng năm khá cao rất thuận lợi để phát triển thủy điện nhỏ. Tuy nhiên, để khai thác nguồn điện này một cách bền vững, đảm bảo hài hòa các lợi ích, không phải là chuyện đơn giản.

Phát triển thủy điện nhỏ tại Việt Nam (Bài 2): Tiềm năng đến cùng thách thức

Tiềm năng thủy điện nhỏ là một nguồn năng lượng cần phải được khai thác, phát triển bền vững để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng. Tuy nhiên, để khai thác, phát triển bền vững, công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thi công xây dựng cho đến việc quản lý vận hành... các công trình thủy điện còn nhiều thách thức.