Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Đại học Lâm nghiệp Việt Nam) Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Đại học Lâm nghiệp Việt Nam)

Tag: Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Đại học Lâm nghiệp Việt Nam)

Tây Nguyên: Nâng cao vai trò, trách nhiệm bảo vệ rừng

Nhiều cơ quan chức năng, nhà khoa học nêu thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giúp phát triển và bảo rừng hiệu quả, bền vững cho khu vực Tây Nguyên.