xử lý hành vi vi phạm Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Xử lý hành vi vi phạm

Tag: xử lý hành vi vi phạm

Kiên Giang: Kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Các đơn vị chế biến thủy sản đều có công trình xử lý nước thải nhưng vận hành mang tính đối phó, xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.