Tây Ninh kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Linh Đan|20/02/2024 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất 11 cơ sở chế biến mì tại thị xã Hoà Thành, công tác bảo vệ môi trường đối với 21 cơ sở chăn nuôi, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 11 tổ chức tổng số tiền là 3,372 tỷ đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, năm 2023, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản nói chung và công tác quản lý khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng nói riêng đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh thường xuyên, từ đó tạo ra sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là quản lý khai thác hiệu quả khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường và an toàn hồ đập.

Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn 44 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Thực hiện kế hoạch số 2026/KH-STNMT ngày 29/3/2023 về việc lấy mẫu, phân tích hàm lượng các thông số ô nhiễm có trong nước thải phục vụ công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2023, Sở TN&MT đã tổ chức lấy mẫu đối với 82 cơ sở.

bao-ve-moi-truong.jpg
Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản được Sở TNMT tỉnh Tây Ninh chú trọng quan tâm

Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng, tổ chức kiểm tra công tác cải tạo phục hồi môi trường đối với 22 doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh và đã có thông báo kết qủa kiểm tra gửi các cơ sở.

Đáng chú ý, trong năm, Sở TN&MT cùng các ngành chức năng kiểm tra đột xuất 11 cơ sở chế biến mì tại thị xã Hoà Thành; tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 21 cơ sở chăn nuôi, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 11 tổ chức tổng số tiền là 3,372 tỷ đồng.

Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm soát các nguồn nước thải xả vào lưu vực sông trên địa bàn tỉnh như tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm soát các nguồn nước thải xả vào lưu vực sông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch về bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2023; phối hợp giám sát, quan trắc chất lượng mước mặt của hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh, nhằm theo dõi chất lượng nước mặt để có biện pháp xử lý kịp thời khi chất lượng nước có dấu hiệu ô nhiễm.

Kết quả cho thấy hầu hết các thông số phân tích như pH, DO, COD, BOD5, TSS, độ dẫn và độ đục, so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt trong giới hạn cho phép, không có thông số nào vượt ngưỡng quy định.

Năm 2024, Sở TN&MT đưa ra nhiều chỉ tiêu thực hiệm nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường như tiếp tục duy trì tỷ lệ chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%, tăng cường kiểm tra, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các bệnh viện, bãi rác, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc trên địa bàn và kiên quyết tạm đình chỉ các cơ sở không triển khai thực hiện kế hoạch xử lý và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường hoặc cơ sở đã xử lý nhưng tái ô nhiễm.

Hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến về các nguồn xả thải chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các nguồn thải này ở các giai đoạn tiếp theo.

Tập trung kiểm soát chất thải thứ cấp phát sinh, hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải chôn lấp; khuyến khích đồng xử lý chất thải, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thay thế; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác nhập khẩu phế liệu trên địa bàn tỉnh và nghiêm cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đối với các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm các dự án đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Đông và rạch Tây Ninh và tăng cường công tác khảo sát, giám sát môi trường khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia cũng như tổ chức thanh tra, giám sát các cơ sở xản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tiếp tục công tác phối hợp các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác thanh kiểm tra giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường hàng năm và các cơ sở khác vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ninh kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường