xử lý nước ăn uống Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Xử lý nước ăn uống

Tag: xử lý nước ăn uống

[Infographics] Quy trình chung xử lý nước ăn uống trong mùa lũ lụt

Mỗi khi lũ lụt xảy ra, người dân vùng ngập lũ thường không có nước sạch để sử dụng. Khi không có nước sạch và cũng không có nước mưa, người dân phải lấy nước ngập và xử lý nước ngập theo quy trình.