tài nguyên nước và khoáng sản

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Moitruong.net.vn – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.