Tân Châu

Đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long khả năng vượt báo động 1
Những ngày đầu tháng 10/2022, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Khánh An và Châu Đốc biến đổi chậm, sau đó lên dần và đạt giá trị cao nhất vào giữa tháng, ở mức cao hơn cùng kỳ 2021 từ 0,5-0,75m.