Tăng cường nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề cấp bách trong lĩnh vực đất đai

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 24/8, cuộc họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực đất đai đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa.

hoi nghi ve linh vuc dat dai

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

Những nhiệm vụ khoa học và công nghệ xác định danh mục mở mới năm 2018 thuộc lĩnh vực đất đai tập trung vào các nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn: đề xuất tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất; đề xuất bộ tiêu chí về cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ để thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất;…

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội đồng cho rằng: “Các đề tài thuộc danh mục đều đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách cần nghiên cứu trong lĩnh vực đất đai. Một số đề tài phù hợp, cần thiết với yêu cầu của tình hình thực tế hiện nay như đất đai phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, ngân hàng quỹ đất nông nghiệp,… Một số đề tài cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính khoa học, phục vụ công tác quản lý nhà nước, tránh trùng lắp với các dự án, đề tài đã và đang triển khai trước đó.”

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các đơn vị thực hiện cần tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng để rà soát, hoàn thiện đề tài, trong đó, cần làm rõ tính cấp thiết, mục tiêu, sản phẩm chính của đề tài và đặc biệt phải chú trọng đến khả năng ứng dụng của sản phẩm… gửi Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

M.An (T/h)