Tăng vé Tàu hỏa từ ngày 11/9 – 31/10

(Moitruong.net.vn) – Theo thông báo của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, ừ ngày 11/9 – 31/10, giá vé tàu hỏa của một số mác tàu sẽ có sự điều chỉnh tăng từ 2 – 7%.

tang-ve

Tăng vé tàu hỏa từ ngày 11/9 – 31/10

Cụ thể, các tàu SE4/SE3, SE8/SE7 (Sài Gòn – Hà Nội – Sài Gòn) và SE22/SE21 (Sài Gòn – Huế – Sài Gòn) tăng 2% giá vé các ngày từ thứ hai – thứ tư; tăng 5% giá vé từ thứ năm – chủ nhật.

Tàu SQN4 (Sài Gòn – Quy Nhơn) tăng 2% giá vé từ thứ hai – thứ tư, thứ bảy và chủ nhật; tăng 5% giá vé vào thứ năm và thứ sáu. Tàu SQN1 (Quy Nhơn – Sài Gòn) tăng 2% giá vé từ thứ hai – thứ sáu; tăng 5% giá vé vào thứ bảy và chủ nhật.

Các tàu SNT2, 4, 6, 8 (Sài Gòn – Nha Trang) tăng 2% giá vé từ thứ hai – thứ tư, thứ bảy và chủ nhật; tăng 7% giá vé vào thứ năm và thứ sáu.

Các tàu SNT1, 3, 5, 7 (Nha Trang – Sài Gòn) tăng 2% giá vé từ thứ hai – thứ sáu; tăng 7% giá vé vào thứ bảy và chủ nhật.

Các tàu SPT2, 4, 6 (Sài Gòn – Phan Thiết) tăng 2% giá vé từ thứ hai – thứ năm và chủ nhật; tăng 5% giá vé vào thứ sáu và tăng 7% giá vé vào thứ bảy.

Các tàu SPT1, 3, 5 (Phan Thiết – Sài Gòn) tăng 2% giá vé từ thứ hai – thứ sáu; tăng 5% giá vé vào thứ bảy và tăng 7% giá vé vào chủ nhật.

Theo Thanh Niên