Tạp chí điện tử Biển Việt Nam

Ra mắt Tạp chí điện tử Biển Việt Nam
Nhằm bắt kịp xu thế chung của báo chí trong thời kỳ mới, sáng 29/09/2022 lễ ra mắt Tạp chí điện tử Biển Việt Nam đã được diễn ra tại Hà Nội, là dấu mốc quan trọng cho phát triển của Tạp chí Biển Việt Nam.