Tạp chí điện tử môi trường và cuộc sống

Toàn văn phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Phát biểu tại buổi khai mạc Hội báo toàn quốc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội Báo toàn quốc các năm tới đây cần tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy kết quả và kinh nghiệm đã có được để tổ chức theo hướng ngày càng thiết thực hơn, chất lượng, hiệu quả,…