Tết Nguyên đán của người Tày xứ Lạng

Độc đáo phong tục đón Tết Nguyên đán của người Tày xứ Lạng
Tết Nguyên đán theo người Tày xứ Lạng còn gọi là Chiêng, Vằn nèn, Kin chiêng. Thời gian diễn ra Tết Nguyên đán trùng với tiết lập Xuân, đây là một trong 24 tiết khí của lịch thiên văn. Mặc dù, thời gian và nguồn gốc Tết giống với người kinh nhưng trải qua quá trình lịch sử, Tết Nguyên đán của người Tày xứ Lạng đã tạo lập và giữ được bản sắc riêng thể hiện qua từng nghi lễ và lễ vật thờ cúng.