Tết truyền thống Hà thành

[VIDEO] Thích mê những mâm cỗ Tết truyền thống Hà thành
10 mâm cỗ truyền thống, với những món ăn đặc sản của ẩm thực Việt Nam đã được dâng lên Đức Thánh tổ nghề đúc đồng Ngũ Xã trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa - ẩm thực mùa Xuân - Đảo Ngọc Ngũ Xã đầu tiên tại Hà Nội.