Thái Nguyên: Chương trình xóa nghèo bền vững đi vào cuộc sống

Moitruong.net.vn

– Sau 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và có nhiều chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân thoát nghèo.

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu, các chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, kết hợp với các chương trình tín dụng xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện và phát huy hiệu quả.

Một gia đình ở xóm Chùa, xã Bình Long, huyện Võ Nhai được nhận hỗ trợ từ mô hình nhân rộng nuôi bò cái sinh sản.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo phải bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của người dân, bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, biết tự chủ vươn lên trong cuộc sống. Đó là mục tiêu hướng đến của việc xây dựng và thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thái Nguyên, từ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và phù hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể đã tạo điều kiện để chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đi vào cuộc sống. Giai đoạn năm 2016- 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã cho gần 52 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi trên 2.200 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Cùng với chính sách hỗ trợ sản xuất, thời gian qua chính sách an sinh xã hội cũng được tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai. Theo đó, tất cả các hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế, miễn giảm hỗ trợ học phí cho gần 186.000 học sinh nghèo, người dân tộc thiểu số…

Để chương trình giảm nghèo bền vững phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm, lấy ý kiến người dân, các tổ chức xã hội, cơ quan chức năng. Qua đó, đã đề xuất, đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo phù hợp, hiệu quả hơn trong quá trình triển khai thực hiện.

Dự kiến trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ toàn diện, bao trùm, bền vững đối với người nghèo. Từ thực tế, kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, Thái Nguyên sẽ có quyết sách hiệu quả để công tác giảm nghèo đi vào cuộc sống.

Minh Châu