Thái nguyên

Thái Nguyên chủ động phương án cấp đủ nước trong mùa khô
Trước nguy cơ nguồn nước mặt và nước ngầm bị cạn kiệt, ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng phương án đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.