Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk

Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia: (Bài 1) Quan hệ đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc là tài sản vô giá
Cách đây 55 năm, ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện chính trị trọng đại này đã mở ra thời kỳ mới, tăng cường đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.