Tháng Công nhân năm 2023

[Góc nhìn tuần qua]: Hướng tới Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Từ tháng 9/2022 đến nay, trước diễn biến khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, khoảng 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng, kéo theo hơn nửa triệu người lao động bị cắt giờ làm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động.