thể thao

Ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Văn Hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập báo Văn hóa.