thiếu nước trong mùa khô

Yêu cầu lập danh mục các hồ, đầm không được phép san lấp
Moitruong.net.vn – Ngày 10/6, Bộ TN&MT đã có Công văn số 3129/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.