thôn Ủm Đon

Bắc Kạn: Hoàn thiện tiêu chí môi trường từ những mô hình tự quản
Tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh bắc kạn mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân nhằm hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM).