Thủ đô gôn của châu Á

Định vị Việt Nam trên bản đồ cường quốc gôn thế giới – Bài 1: Du lịch gôn: “Mỏ kim cương” của ngành kinh tế xanh
Du lịch gôn đang được xem là “kho báu”, “con gà đẻ trứng vàng” để ngành kinh tế xanh Việt Nam phục hồi, bứt phá hậu Covid-19, “né” bẫy thu nhập trung bình