“Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa”

Công bố các ý tưởng đạt giải trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa”
Moitruong.net.vn – Ngày 26/1, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (Norad), và Bộ Ngoại giao Na Uy đã công bố bốn ý tưởng đạt giải trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa” trong khu vực ASEAN (EPPIC 2020) nhằm giải quyết rác thải nhựa ở Vịnh Hạ Long (Việt Nam) và đảo Samui (Thái Lan).