Thủ tướng Chính Phủ

Nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố, thiên tai có thể tận dụng từ các nguồn xã hội hóa
Làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố, thiên tai có thể tận dụng từ các nguồn xã hội hóa; trong đó có khối doanh nghiệp bởi đây là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.