Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tướng Chính phủ ký Công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Ký ban hành Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương việc thực hiện Công điện này.