thủ tướng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng đất nước muốn phồn vinh, hùng cường, thì quan trọng nhất là phải xuất phát từ con người. Nhân lực là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng để phát triển trong tương lai khi tài nguyên thiên nhiên đã cạn kiệt, cũng như ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu.