Thủy điện Sông Hinh

Thủy điện Sông Hinh bị xử phạt 200 triệu đồng vì vi phạm vận hành hồ chứa mùa lũ
Do vi phạm các quy định về vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Thủy điện Sông Hinh) bị phạt 200 triệu đồng.