tỉnh Phúc Kiến

Hơn 30 triệu người tại Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi bão Haikui
Do ảnh hưởng của bão Haikui, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở các khu vực bao gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, ... khiến hơn 30 triệu người tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.