tình trạng ngập úng tại các vùng trũng

Các địa phương theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động ứng phó
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.